نقشه سایت

 • سایر مطالب
 • پایه هفتم
 • عربی پایه هفتم
 • انگلیسی پایه هفتم
 • کتاب کار انگلیسی پایه هفتم
 • فرهنگ و هنر پایه هفتم
 • فارسی پایه هفتم
 • نگارش پایه هفتم
 • کار و فناوری پایه هفتم
 • مطالعات اجتماعی پایه هفتم
 • علوم تجربی پایه هفتم
 • پیام های آسمان پایه هفتم
 • آموزش قرآن پایه هفتم
 • پایه هشتم
 • عربی پایه هشتم
 • انگلیسی پایه هشتم
 • کتاب کار انگلیسی پایه هشتم
 • فرهنگ و هنر پایه هشتم
 • فارسی پایه هشتم
 • نگارش پایه هشتم
 • کار و فناوری پایه هشتم
 • مطالعات اجتماعی پایه هشتم
 • علوم تجربی پایه هشتم
 • پیام های آسمان پایه هشتم
 • آموزش قرآن پایه هشتم
 • ریاضی پایه هشتم
 • تفکر و سبک زندگی (پسران) پایه هشتم
 • تربیت بدنی پایه هشتم
 • پایه نهم
 • آمادگی دفاعی پایه نهم
 • عربی پایه نهم
 • انگلیسی پایه نهم
 • کتاب کار انگلیسی پایه نهم
 • فرهنگ و هنر پایه نهم
 • فارسی پایه نهم
 • نگارش پایه نهم
 • مطالعات اجتماعی پایه نهم
 • علوم تجربی پایه نهم
 • پیام های آسمان پایه نهم
 • آموزش قرآن پایه نهم
 • ریاضی پایه نهم
 • تربیت بدنی پایه نهم

ارتباط با ما

دبیرستان دوره اول  پسرانه دولتی شهید فهمیده دو ناحیه  یک تبریز

آدرس : خیابان امام خمینی ، ایستگاه  تپلی باغ روبروی کوی سیزده آبان، جنب  مسجد غریبلر

تلفن :   33371173-041