معرفی کتاب دانشنامه تصویری بریتانیکا - کاوش در فضا

چکیده: نخستین فضانورد روسی که در سال 1961 به ارتفاع 135 کیلومتری زمین رسید و در فضاپیمای "وُستوک1" به دور زمین گردش...