پایگاه دانش

پایگاه دانش دبیرستان شهید فهمیده 2 تبریز

خواندن اعداد نجومی

میلیون، میلیارد، صد هزار میلیارد... آیا شما هم در خواندن اعداد نجومی مشکل دارید؟ قبول دارید که بخش مهمی از زندگی ما با...

ارتباط با ما

دبیرستان دوره اول  پسرانه دولتی شهید فهمیده دو ناحیه  یک تبریز

آدرس : خیابان امام خمینی ، ایستگاه  تپلی باغ روبروی کوی سیزده آبان، جنب  مسجد غریبلر

تلفن :   33371173-041